Společnost Sylko s.r.o. působí na českém stavebním trhu od roku 2008. Jsme dynamicky se rozvíjející středně velká stavební firma s velkým potenciálem, což nám umožňuje realizovat zakázky různého rozsahu, velké i ty menší, které jsou pro velké firmy nezajímavé. Strategií společnosti je vysoká kvalita a efektivita prováděné práce, dodržování sjednaných termínů realizace a samozřejmě velmi profesionální, seriozní přístup k investorům, s cílem získat a udržet stabilní postavení v tomto oboru. Abychom uspokojili přání a požadavky našich klientů v co nejširší míře, využíváme nové trendy a zavádíme nové technologie. Častým požadavkem je komplexní servis stavebního záměru a proto stále zdokonalujeme a rozvíjíme nabídku služeb tak, abychom co nejlépe vyhověli jejich vysokým nárokům. Využíváme své bohaté zkušenosti a pro každého se snažíme najít optimální řešení. Nemalou pomocí je naše výborná orientace a přehled v širokém spektru stavebních materiálů, technologií a služeb. Investor tak získá reálnější pohled a má usnadněno i rozhodování, kterou technologii použít, jaký materiál je pro daný účel vhodnější a kdo je optimální dodavatel. Kvalita prováděného díla, doba jeho realizace i jeho cena může být výrazně ovlivněna rychlou dostupností přesných informací. Právě tyto informace dokážeme díky své komplexnosti zajistit a využít ve prospěch investora. Hlavní činností společnosti jsou realizace projektů novostaveb a rekonstrukcí. Provádíme kompletní dodávky stavebních a montážních prací pro bytové, občanské, administrativní a komerční stavby. Náš tým tvoří kvalifikovaní pracovníci s vysokou řemeslnou zručností, který je schopen jak po odborné tak i po organizační stránce zvládnout realizaci zakázky na vysoké úrovni kvality a v požadovaném čase. Pro všechny akce máme potřebné technické zázemí. To vše dává našim současným i budoucím investorům jistotu, že jejich požadavky a nároky budou splněny k naprosté spokojenosti.